Elektronická kontrola vstupu (EKV)

Elektronická kontrola vstupu (EKV) slouží ke kontrole a regulaci vstupů osob do objektu nebo jeho části. Systém umožňuje monitorování pohybu osob v definovaných zónách, jejich vyhledávání nebo kontrolu jednotlivých průchodů.

Nejrozšířenějším prostředkem k identifikaci, který se u tohoto systému používá, je identifikační karta. Osoby vstupující do střeženého objektu kartu přiloží k čtecímu zařízení, toto zařízení nahraje informace z karty a předá je řídící jednotce. Ta informace vyhodnotí a dle nastavených přístupových práv povolí nebo zamítne vpuštění osoby do daného prostoru. V poslední době jsou stále častěji uplatňovány tzv. biometrická čtecí zařízení, kdy se osoby identifikují prostřednictvím otisku prstů, oční duhovky apod.

Systém EKV lze integrovat do celkového systému elektronické ochrany objektu nebo jej využít jako samostatný systém například v hotelích, nemocnicích, atd. Jsme připraveni vám poradit, navrhnout vhodné řešení a zajistit jeho realizaci. Kontaktujte nás prosím v případě jakýchkoliv dotazů nebo zájmu o spolupráci.